free portfolio web templates

TÜRKİYE’DE TARIM ANLAYIŞI DEĞİŞİYOR

Artık herkes maliyeti düşük getirisi yüksek tarım yapmak istiyor.

Hem maliyeti düşük hem getirisi yüksek, raf ömrü uzun ve pazarı hazır alıcısı olan ürün denince ilk akla gelen CEVİZ ve BADEM yetiştiriciliğidir.

1 dönüm ceviz veya badem bahçesi kurma maliyeti ilk 3 yıl göz önüne alındığında 50 dönüm buğday tarlasının getirisine eşittir. 

Bu duruma göre 10 dönüm badem veya ceviz bahçesi 500 dönüm buğday tarlasının getirisi demektir.

Hem de ilk 3 yıldan sonraki maliyetler daha da düşmekte, gelir ise ters orantılı olarak daha da artmaktadır.

BADEM KAZANÇ TABLOSU

CEVİZ  KAZANÇ TABLOSU

 

Peki badem veya ceviz bahçesi kurmak kolay mı?

Öncelikle bahçe yapılacak yer iklim ve toprak yapısı ile uygun olmak zorundadır.
Arazi maliyeti mümkün olduğu kadar düşük olmalı ve daha önemlisi ilerde devlet desteklerinin alınabilmesi için hisse tapulu değil tek tapulu olmalıdır.
Ayrıca bahçenin yapıldığı yerde benzer bahçeler olmalı ki; bu bölgede alıcılar ve üreticiler için pazar oluşmalı ve satış sıkıntısı olmamalı.
Yani ürettiğimiz ürünü satmak için başka bir ilçeye veya bölgeye taşımamamız gerekir. Örnek; buğday ekilen Polatlı’da buğday borsası, kayısı yetiştirilen Malatya’da kayısı borsasının oluşması alım yapacak tüccarları üreticinin ayağına getirmektedir. Bununla birlikte üreticilerin birlik ve kooperatif kurmalarında da önemli bir etki oluşturur.
Kooperatif ve birliklerin olduğu yerlerde üretim maliyetleri toptan gübre, ilaç vb. alımlardan dolayı daha düşük olur ve ortak fiyat politikası oluşmasına da neden olur.

ÜRÜN VERMEYE BAŞLAYAN BAHÇEMİZ

ÖRNEK BAHÇELERİMİZ

Eskişehir/Sivrihisar
Badem Bahçesi 
2666m2

Eskişehir/Sivrihisar
Badem Bahçesi #1550m2

Eskişehir/Sivrihisar
Ceviz-Badem Bahçesi 
Alanı:900m2

NEDEN SİVRİHİSAR’DA BADEM VE CEVİZ BAHÇELERİ KURULMAKTADIR?

İşte yukarıda bahsi geçen bütün bu olanakların bulunduğu yani;

Binlerce dönüm ceviz ve badem bahçelerinin kurulması
Üreticilerin ve yatırımcıların yavaş yavaş kooperatif ve birlik kurmaya başlamaları
Arazilerin aynı bölgede tek tapulu ve herkese uygun büyüklükte bulanabilmeleri
Arazi fiyatlarının konumuna göre çok düşük olmaları vb. nedenlerden dolayı bahçe kurulum maliyetlerinin çok düşük olması SİVRİHİSAR bölgesini cazip hale getirmiştir.