free website templates

CEVİZ BADEM BAHÇESİ YILLIK BAKIM TAKVİMİ

Badem ve Ceviz Bahçelerinde Yıllık Bakım İşleri

        Ülkemiz birbirinden farklı iklim kuşaklarının etkisi altında bulunmaktadır. Bakım işlerinin her iklim kuşağının sahip olduğu şartlara göre planlanıp yapılması daha doğrudur. 

        Ancak bu konuda her iklim bölgesinde her üründe özel araştırmaların yapılması gerekir. Biz burada daha çok İç Anadolu ve geçit bölgelerinin iklim şartlarını göz önüne alarak planlama yaptık.


OCAK AYINDA YAPILACAKLAR

 Bu ayda her türlü fidan rahatlıkla dikilebilir.
Büyük ağaçların yer değiştirmeleri yapılabilir.
Sonbaharda çiftlik gübresi verilmemiş ise ocak ayında verilmelidir.
Kış ayları süresince drenaj sorunlarının giderilmesi, göllenmelerin drene edilmesi işlemleri yapılmalıdır.

ŞUBAT AYINDA YAPILACAKLAR

Don olayı olmayan günlerde dikime devam edilebilir. Dikim yapıldıktan sonra 10 lt suya 20 gr Agro 20 ile 100 gr hümik asit karıştırılarak can suyu şeklinde verilebilir.
Büyük ağaçların nakline devam edilir.
Agro 3 gibi Bakırlı Gübre Çözeltisi (400 cc/da) veya Bordo bulamacı (%1 lik göztaşı) ile ilaçlama yapılır. Bordo Bulamacı atılacaksa Gözlerin uyanmamış olmasına özellikle dikkat edilmelidir.
Kökleri gevşeyen ya da yeni dikilmiş olan fidanların kökleri sıkıştırılır.

MART AYINDA YAPILACAKLAR

Şubat ayında Agro 3 gibi Bakırlı Gübre Çözeltisi (400 cc/da) veya Bordo bulamacı (%1 lik göztaşı) ile ilaçlama yapılmadı ise ve gözlerde kabarmadıysa ilaçlama yapılmalıdır.
Gözler uyanmadı ise açık köklü fidanlar dikilebilir. Yine dikimden sonra 10 lt suya 20 gr Agro 20 ile 100 gr hümik asit karıştırılarak can suyu şeklinde verilebilir.
Fosforlu gübreler en geç tomurcuk patlamadan 1 ay önce verilmelidir.
Budama işlemleri gözler uyanmadan tamamlanır.

NİSAN AYINDA YAPILACAKLAR

Uygun hava koşullarında toprak tava gelmişse işlenebilir. Her toprak işlemesinde toprağa Leonardit kökenli organik ve organomineral gübreler ile yine Leonardit kökenli Hümik Asitlerin verilmesi gerekmektedir.
Alt toprak işlemesi yapıldıktan sonra köklerin hava almaması için mutlaka tırmık veya tapan ile aktarılan toprak düzeltilir.
Bu ayın başından itibaren ceviz fidanı kalem aşısına başlanır. Verimsiz, aşısız ceviz çeşitleri kalem aşılama yöntemi ile bulunan iklime uyum sağlayacak verimli ceviz çeşitleri aşılanır.
Yapılan aşıların başarısı aşı yapıldıktan sonra kallus oluşum döneminde 27 derece hava sıcaklığının bulunup bulunmamasına bağlıdır. O yüzden aşı zamanı iklim şartlarına göre değişiklik göstermektedir.
Martta bitirilmeyen fidan dikimi, hava koşullan uygunsa açık köklü fidanlarda gözler uyanmamışsa devam edilir. Tüplü fidanlar her zaman dikilebilir. Dikimden sonra 10 lt suya 20 gr Agro 20 ile 100 gr hümik asit karıştırılarak can suyu şeklinde verilebilir. 
Yabancı ot mücadelesi uygun yöntemlerle yapılır.
Mantari ve bakteriyel hastalıklar ile mücadele etmek için Agro 3 gibi bakırlı gübre çözeltisi 100 lt suya meyve tutumuna kadar 300 cc, meyve tutumundan sonra 200 cc dozunda kullanılmalıdır. Eğer Agro topraktan uygulanırsa 1000cc/da dozunda uygulanabilir.
Kabukların kalkmaya başladığı zamanlarda genelde nisan sonunda Meyve ağaçlarında göz aşısı yapılabilir.
Bu ayın ikinci haftasından önce çeşit değiştirmede ve yabani ağaçları aşılama uygulanan kalem aşı işlemleri sonuçlandırılır. 

MAYIS AYINDA YAPILACAKLAR

Fidan dipleri çapalanarak kabartılır, kaymak bağlaması oluşmuşsa kırılır.
İklim durumuna göre göz ve kabuk aşısı yapılabilir.
Mayıs ayında bitkilere zarar veren böcekler, mantarlar, bakteri ve virüslere karsı önlem alınır. Bunların her birinin mücadelesi ile ilgili, en yakın Zirai Mücadele Kuruluşundan veya uzmanlardan yardım isteğinde bulunulmalıdır.
Hastalık ve zararlıların bitkiye girişini engelleyip, stres koşullarına karşı dayanıklılığı arttıran, topraktaki fosforu çözen, bitkinin iletim demetlerini açan Bitki Zırhı yapraktan 100 cc/100 lt suya veya damla sulama ile 2*3 lt/da dozunda verilmelidir.

HAZİRAN AYINDA YAPILACAKLAR

Fidan diplerinin çapalanmasına devam edilir.
İlk yarısı Mayıs ayında verilen azotlu gübrenin diğer yarısı Haziranda verilir.
 Yeni dikilen fidanlarda sulamaya başlanabilir. 
Cevizlerde eğer belirtiler varsa, kara lekeye, iç kurduna, güneş yanıklarına karşı ilaçlama yapılabilir. Koruyucu amaçlı Agro 20 (Organik ürün) 100 lt suya 300 cc dozunda kullanılmalıdır.
Haziran sonundan itibaren azotlu gübreler verilmez.

TEMMUZ AYINDA YAPILACAKLAR

Toprak yüzeyinde kaymak tabakası oluşmuşsa, çapalanarak kırılır.
Yabancı otların temizliğine devam edilir.
Sulamaya devam edilir.
Kara leke, iç kurdu, kırmızı örümcek, yaprak böceklerine ve diğer zararlı haşeratlara karşı ilaçlama işlemine devam edilir. Koruyucu amaçlı Agro 20 (Organik ürün) 100 lt suya 300 cc dozunda kullanımalıdır. 
Bu ayda göz aşısı yapılır. Bu ayda Badem Fidanı göz aşı yapılır.

AĞUSTOS AYINDA YAPILACAKLAR

Gerektiğinde toprak işlemesi ve çapa yapılır.
Sulama işlemlerine devam edilmelidir.
Ağustos sonu ile Eylül sonuna kadar durgun göz aşısının en uygun mevsimidir.
Temmuz ayında yapılması gereken işlemler yarım kalmış ya da yapılmamış ise; bu ayda tamamlanabilir. 
Hastalık ve zararlılara karşı mücadele ve koruma işlemlerine devam edilmelidir. Koruyucu amaçlı Agro 20 (Organik ürün) 100 lt suya 300 cc dozunda kullanılmalıdır.
Yabancı ot mücadelesine devam edilmelidir.
Daha önce yapılan aşılı ceviz fidanlarının bantları çözülür.

EYLÜL AYINDA YAPILACAKLAR

Ot mücadelesine devam edilir, kaymak tabakası oluşmuşsa çapalama aletlerinden uygun olanlarla kırılır.
Tüplü ve kaplı fidanlar dikilebilir. Sonbahar dikimlerini uygun hava koşullan meydana geldiğinde hemen yapmanın, fidanların köklerinin çalıştırma imkanı bulabilmesi açısından, çok yararlıdır.
Dökülmeye başlayan yapraklar temizlenir.
Sonbaharda çiftlik gübresi verilmemiş ise ocak ayında verilmelidir.

EKİM AYINDA YAPILACAKLAR

Toprak işleme faaliyetleri için en uygun ay ekim ayıdır.
Toprak işlerken organik veya organomineral gübreler ile leonardit kökenli hümik asit verilmelidir. Kaplı-tüplü her türlü fidan dikilebilir.
Dökülmeye başlayan yapraklar temizlenir.

KASIM AYINDA YAPILACAKLAR

Hava koşullarının elverdiği oranda toprağın işlenmesine devam edilir.
Kasım ayı fidan dikme mevsimidir. Tüplü, topraklı, topraksız her türlü fidan dikimine başlanır ve bu işleme don'lu günlere kadar devam edilir.
Kışı soğuk olmayan arazilerde Budama için de en ideal aydır. Kesilen kalın dalların yerine aşı macunu sürülmelidir. Budanan dal ve sürgünlerin uçları kışın donarsa, bu ölü uçlar ilkbaharda yeniden kesilir.
Genç aşılı ceviz fidanlarında şekil budamaları yapılabilir. 
Çiftlik gübresi ile birlikte fosforlu ve potasyumlu gübreler verilir.
Bu ay ceviz ve badem fidanı dikmek için en uygun zamandır.
Hasattan sonra ağaçların yaşına göre her ağacın tac iz düşümüne 150-250 cc hümik asit 5 lt suya karıştırılarak uygulanmalıdır. 

ARALIK AYINDA YAPILACAKLAR

Don yoksa her türlü fidan dikilir.
Ceviz fidanı dikimine devam edilir.
Kasım ayında verilmedi ise çiftlik gübresi ile birlikte fosforlu ve potasyumlu gübreler verilir.
Kasım ayında uygulanmadı ise, hasattan sonra ağaçların yaşına göre her ağacın tac iz düşümüne 150-250 cc hümik asit 5 lt suya karıştırılarak uygulanmalıdır.